18th Warsaw Solving Grand Prix 2019
Samomaty w 3 pos. / Selfmates in 3 moves

Grupa A / Section A
Theme: S#3 with at least two variants ending with the same mate
sędzia/judge: Jarosław Brzozowicz
werdykt/award: Website www.chessarbiter.com grudzień/december 2019
6 autorów/authors * 3 kraje/countries * 15 kompozycji/compositions * 11 wyróżniono/honoured


  1°-2° Prize   Waldemar Tura POL s#3 P1370766
  1°-2° Prize   Waldemar Tura, Marcin Banaszek POL,GER s#3 P1370767
  3° Prize   Waldemar Tura POL s#3 P1370768
  1° Hon. Mention   Waldemar Tura POL s#3 P1370769
  2° Hon. Mention   Waldemar Tura POL s#3 P1370770
  3° Hon. Mention   Eugeniusz Iwanow POL s#3 P1370771
  4° Hon. Mention   Labai Zoltan SVK s#3 P1370772
  5° Hon. Mention   Eugeniusz Iwanow POL s#3 P1370773
  Commend   Stefan Parzuch POL s#3 P1370774
  Commend   Eugeniusz Iwanow POL s#3 P1370775
  Commend   Eugeniusz Iwanow POL s#3 P1370776


Grupa B / Section B
Theme: S#3 with at least two pairs variants ending with the same mate in each pair
sędzia/judge: Eugeniusz Iwanow
werdykt/award: Website www.chessarbiter.com grudzień/december 2019
4 autorów/authors * 3 kraje/countries * 5 kompozycji/compositions * 5 wyróżniono/honoured


  1° Prize   Waldemar Tura POL s#3 P1370777
  2° Prize   Gennady Koziura UKR s#3 P1370778
  3° Prize   Zoltan Labai SVK s#3 P1370779
  Hon. Mention e.a.   Jarosław Brzozowicz POL s#3 P1370780
  Hon. Mention e.a.   Jarosław Brzozowicz POL s#3 P1370781